ردیف

 میزبان

 

 

 میهمان

زمان 

 ساعت

1

والنسیا

۳ 

 ۳

لاکرونیا

دوشنبه

۳۰/۰۱

2

اوساسونا

۱ 

۲

بارسلونا

یکشنبه

۳۰/۲۱

3

گـتـافـه

۲ 

۱

رئال مادرید

یکشنبه

۳۰/۲۳

4

گرانادا

۱ 

۱

سـویــل

یکشنبه

۳۰/۲۳

5

اسپانول

۱ 

۲

زاراگوزا

شـنـبـه

۳۰/۲۳

6

سوسیه داد

۲ 

۱

سلتاویگو

شـنـبـه

۳۰/۲۱

7

استوک سیتی

۰ 

۰

آرسنال

یکشنبه

۰۰/۱۷

8

لیورپول

۲ 

۲

منچستر(س)

یکشنبه

۳۰/۱۹

9

آس.رم

۲

۲

کـاتـانیـا

یکشنبه

۱۵/۲۳

10

پسکارا

۰ 

۳

ایــنـتـر

یکشنبه

۱۵/۲۳

11

پـالرمو

۰

۲

ناپولی

یکشنبه

۱۵/۲۳

12

فیورنتینا

۲ 

۱

اودینــزه

شـنـبـه

۳۰/۲۰

13

جــنــوا

۲ 

۰ 

کالیاری

یکشنبه

۱۵/۲۳

14

آتـلانتا

۰ 

۱

لاتـزیو

یکشنبه

۱۵/۲۳

15

مـیـلان

۰ 

۱

سمپدوریا

یکشنبه

۳۰/۲۰ارسال توسط رضائی

دانلود PDF  سرور  1- سرور۲ ( برگه های برگشتی در انتهای فتوکل چاپ گردیده است)

 دانلود اینترنتی همراه با تصحیح سریع سرور۱ سرور۲

 قابل توجه نرم افزار فایل دانلود شده اینترنتی بصورت فشرده می باشد و برای باز کردن آن

 از نرم افزار  WinRar  استفاده نمائید.جهت مشاهده فتوکلPDF نرم افزار Adobe Reader

را نصب نمائیدارسال توسط رضائی

مبلغ کل فروش دوره - ۶

    ۷۲۸۱۷۱۰  تومان

 تعداد کل برگه ها

           ۲۶۶۵     برگ

 مبلغ جایزه نفرات اول

      ********    تومان

 مبلغ جایزه نفرات دوم

        ۱۱۵۳۰     تومان

تعداد بازیهای انجام شده 

            ۱۳       بازی

تعداد برگه های بی خطا 

           ۹        برگ

تعداد برگه های یک خطا 

          ۷۸        برگ

 تعداد برگه های بی خطا ۹ برگ در ۱۲ سهم  هر سهم ۲۹۹۷۶۰ تومان

جوایز اولی سه سهم نفری : ۸۹۹۲۹۰  تومان

جوایز اولی دو سهم نفری :  ۵۹۹۵۳۰  تومان

جوایز اولی یک سهم نفری : ۲۹۹۷۶۰  تومان

لیست برندگان  ارسال توسط رضائی

ردیف

 میزبان

 

 

 میهمان

زمان 

 ساعت

1

منچستر(یو)

 ۳ 

 ۲ 

فـولهام

شـنـبـه

۳۰/۱۸

2

چـلسی

۲ 

۰ 

نیوکاسل

شـنـبـه

۰۰/۲۱

3

تاتنهام

 ۱ 

 ۱ 

وست بروم

شـنـبـه

۳۰/۱۸

4

استون ویلا

 ۱ 

 ۳ 

اورتــون

شـنـبـه

۳۰/۱۸

5

ساندرلند

 

 

ریـدینگ

شـنـبـه

۳۰/۱۸

6

نـورویچ

 ۱ 

 ۱

پارک رنجرز

شـنـبـه

۳۰/۱۸

7

سوانسیا

 ۳ 

 ۰

وستهام

شـنـبـه

۱۵/۱۶

8

ساتهمپتون

 ۰ 

 ۲ 

ویــگـان

شـنـبـه

۳۰/۱۸

9

اینتراخت

 ۲

۱ 

لورکوزن

شـنـبـه

۰۰/۲۱

10

فرایبورگ

 ۱ 

 ۱ 

مـایـنـز

شـنـبـه

۰۰/۱۸

11

گلادباخ

 ۲ 

 ۱ 

هوفنهایم

شـنـبـه

۰۰/۱۸

12

اوکسبورگ

 ۰ 

 ۲ 

دویلسدورف

شـنـبـه

۰۰/۱۸

13

فـــورت

 ۰ 

 ۳ 

بایرن مونیخ

شـنـبـه

۰۰/۱۸

14

هامبورگ

 ۰ 

 ۱ 

نـورنبرگ

شـنـبـه

۰۰/۱۸

 بازی ساندرلند ـ  ردینگ بدلیل بارندگی شدید فعلا برگزار نگردیده چنانچه تا ۲۴ ساعت

 آینده برگزار نگردد طبق قوانین جوایز اولی این هفته سهم بندی میگردد .ارسال توسط رضائی

دانلود PDF  سرور  1- سرور۲ ( برگه های برگشتی در انتهای فتوکل چاپ گردیده است)

 دانلود اینترنتی همراه با تصحیح سریع سرور۱ سرور۲

 قابل توجه نرم افزار فایل دانلود شده اینترنتی بصورت فشرده می باشد و برای باز کردن آن

 از نرم افزار  WinRar  استفاده نمائید.جهت مشاهده فتوکلPDF نرم افزار Adobe Reader

را نصب نمائیدارسال توسط رضائی

مبلغ کل فروش دوره - ۴

    ۱۰۰۵۱۰۴۷ تومان

 تعداد کل برگه ها

           ۳۹۵۷     برگ

 مبلغ جایزه نفرات اول

      ۲۴۸۲۶۰    تومان

 مبلغ جایزه نفرات دوم

        ۱۰۳۴۰    تومان

تعداد بازیهای انجام شده 

            ۱۵       بازی

تعداد برگه های یک خطا 

           ۲۰      برگ

تعداد برگه های دوخطا 

           ۱۲۰     برگ

                    بالاترین امتیاز این هفته ۱۴ یک خطا میباشد

لیست برندگان اولی و دومیارسال توسط رضائی

ردیف

 میزبان

 

 

 میهمان

زمان 

 ساعت

1

بارسلونا

۵

 ۱

سوسیه داد

یکشنبه

۳۰/۲۳

2

رئال مادرید

۱

 ۱

والنسیا

یکشنبه

۳۰/۲۱

3

ســویــل

۲

 ۱

گـتـافـه

شـنـبـه

۳۰/۲۳

4

مایورکا

۲

 ۱

اسپانول

یکشنبه

۳۰/۰۱

5

لاکرونیا

۲ 

 ۰

اوساسونا

دوشنبه

۳۰/۲۱

6

بیلبائـو

۳

۵

بـتـیس

یکشنبه

۳۰/۲۱

7

سلتاویگو

۰

۱

مالاگا

شـنـبـه

۳۰/۲۱

8

لـوانـتـه

۱ 

۱

ات.مادرید

دوشنبه

۳۰/۰۱

9

زاراگوزا

۰ 

 ۱

والادولید

دوشنبه

۳۰/۲۳

10

وایاکانو

۱

۰

گـرانادا

دوشنبه

۳۰/۲۳

11

نیوکاسل

۲

۱

تاتنهام

شـنـبـه

00/۲۱

12

وستهام

۱

۰

استون ویلا

شـنـبـه

۳۰/۱۸

13

وست بروم

۳

۰

لیورپول

شـنـبـه

۳۰/۱۸

14

ویــگـان

۰

۲

چـلسی

یکشنبه

۰۰/۱۷

15

دامــاش

۱

۰

پرسپولیس

یکشنبه

۱۵/۱۹ارسال توسط رضائی

دانلود PDF  سرور  1- سرور۲ ( برگه های برگشتی در انتهای فتوکل چاپ گردیده است)

 دانلود اینترنتی همراه با تصحیح سریع سرور۱ سرور۲

 قابل توجه نرم افزار فایل دانلود شده اینترنتی بصورت فشرده می باشد و برای باز کردن آن

 از نرم افزار  WinRar  استفاده نمائید.جهت مشاهده فتوکلPDF نرم افزار Adobe Reader

را نصب نمائیدارسال توسط رضائی

مبلغ کل فروش دوره - ۵

    ۶۲۳۰۵۶۳  تومان

 تعداد کل برگه ها

           ۲۱۰۸     برگ

 مبلغ جایزه نفرات اول

      ۶۱۵۵۸۰    تومان

 مبلغ جایزه نفرات دوم

        ۱۴۲۵۰    تومان

تعداد بازیهای انجام شده 

            ۱۴      بازی

تعداد برگه های یک خطا 

            ۵         برگ

تعداد برگه های دو خطا 

           ۵۴        برگ

بالاترین امتیاز این هفته ۱۳ یک خطا میباشد

 لیست برندگان اولی و دومیارسال توسط رضائی

ردیف

 میزبان

 

 

 میهمان

زمان 

 ساعت

1

آرسنال

۰ 

 ۰

ساندرلند

شـنـبـه

۳۰/۱۸

2

وست بروم

۳ 

 ۰

لیورپول

شـنـبـه

۳۰/۱۸

3

نیوکاسل

۲ 

 ۱

تاتنهام

شـنـبـه

۰۰/۲۱

4

وستهام

۱ 

 ۰

استون ویلا

شـنـبـه

۳۰/۱۸

5

ریدینگ

۱ 

۱

استوک سیتی

شـنـبـه

۳۰/۱۸

6

فـولهام

۵ 

۰

نــورویـچ

شـنـبـه

۳۰/۱۸

7

پارک رنجرز

۰ 

۵

سوانسیا

شـنـبـه

۳۰/۱۸

8

کریستال

۲

۳

واتـفـورد

شـنـبـه

۳۰/۱۸

9

ایپسویچ

۱ 

۱

بلکبرن

شـنـبـه

۳۰/۱۸

10

لِــیــدز

۱ 

۰

ولورهمپتون

شـنـبـه

۳۰/۱۶

11

بـارنـلی

۲ 

۰

بــولتون

شـنـبـه

۳۰/۱۸

12

میلوال

۰

۲

بلکپول

شـنـبـه

۳۰/۱۸

13

بارنزلی

۱ 

۰

میدلزبورو

شـنـبـه

۳۰/۱۸

14

دامـاش

۱

۰

پرسپولیس

یکشنبه

۳۰/۲۲ارسال توسط رضائی

اسلایدر

دانلود فیلم